Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Kiralama İlanı)

Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Kiralama İlanı)

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi Şehit Üsteğmen Cemal Kaya Meydanı No:1 adresinde bulunan işyeri, 18.04.2018 tarih ve 347 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2018 tarihine kadar aylık 850-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.

Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 918-TL dir.

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi Eski Hal Binası No:Z/5 adresindeki işyeri, 09.05.2018 tarih ve 414 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2018 tarihine kadar aylık 900-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.
  1. teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 972-TL, Kat'i teminatı 10.000-TL dir.
  1. Mülkiyeti Belediyemize ait Haydarçavuş Mahallesi Terziler Caddesi No:49/P05 ve P/06 adresindeki dükkanlar, 02.05.2018 tarih ve 400 sayılı encümen kararı gereği blok olarak , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2018 tarihine kadar iki dükkan için 3.500-TL aylık muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.
  1. teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 3.780-TL, Kat'i teminatı 50.000-TL dir.
  1. Mülkiyeti Belediyemize ait Haydarçavuş Mahallesi Terziler Caddesi No:49/P13 adresindeki dükkan 02.05.2018 tarih ve 399 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2018 tarihine kadar 1.750-TL aylık muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.
  1. teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 1.890-TL, Kat'i teminatı 25.000-TL dir.

Taşınmazların ilk ihaleleri 06/06/2018 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 13/06/2018 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.

Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, 2-3-4 no.lu ihaleler için kat' i teminatı, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

 

 

 

Dursun MİRZA

Belediye Başkanı


Eklenme Tarihi: 17 Mayıs 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >