Bandırma Belediye Başkanlığından

Bandırma Belediye Başkanlığından

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen tarlalar, ziraatçilik olarak kullanılmak üzere, 17/10/2018  tarih ve 845 sayılı encümen kararı ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına  kiraya verilecek olup, İkinci ve üçüncü yıl kiraları, önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü –Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile belirlenecektir. Taşınmazların ilk ihaleleri 07/11/2018 Çarşamba günü saat 14.30’ da Bandırma Belediye Encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 14/11/2018 Carşamba günü saat  14.30 ‘ da Bandırma Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.                                                             
ÇEPNİ MAHALLESİ
SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT PARSEL N0 YÜZÖLÇÜMÜ (M2) DÖNÜM İHALE BEDELİ
1 TARLA YARDERE 1.986,39 TL 632 157.650,00 140,00 TL
EMRE  MAHALLESİ
SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT PARSEL N0 YÜZÖLÇÜMÜ (M2) DÖNÜM İHALE BEDELİ
1 TARLA KÖY CİVARI 81.82 TL 101/1 5.051,13 180,00 TL
2 TARLA KÖY CİVARI  164,72 TL 103/1 10.168,00 180,00 TL
3 TARLA KÖY CİVARI   21,02 TL 101/3 1.168,00 180,00 TL
ESKİ ZİRAATLİ MAHALLESİ
SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT PARSEL N0 YÜZÖLÇÜMÜ (M2) DÖNÜM İHALE BEDELİ
1 TARLA  KARAKUŞ 1.081,08 TL 390 85.800,00 140,00 TL
2 TARLA  KARAKUŞ 418,86 TL 391 35.800,00 130,00 TL
3 TARLA GÖLCÜK 396,00 TL 413 40.000,00 110,00 TL
4 TARLA BANDIRMA YOLU 1.411,20 TL 334 112.000,00 140,00 TL
ŞİRİNÇAVUŞ MAHALLESİ
SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT PARSEL N0 YÜZÖLÇÜMÜ (M2) DÖNÜM İHALE BEDELİ
1 TARLA YALI 25.87 2295 5.750,00 50,00 TL
            Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir. Taliplilerin ;Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair Belediyeye verilecek taahhütname, Belediyemiz ve  Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. İlan olunur.                                                                                                                                                                                      
         

Dursun MİRZA                              

Belediye Başkanı                        


Eklenme Tarihi: 25 Ekim 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >