Bandırma Belediye Başkanlığı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Bandırma Belediye Başkanlığı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

ALIM İLANI

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, adedi ve öğrenim durumu belirtilen 2 (İki) adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 

SIRA NO

UNVANI

ADET

SINIFI

EĞİTİM DURUMU

1

İnşaat Mühendisi

1

T.H.

Üniversitelerin

İnşaat Mühendisliği

Bölümünden Mezun

2

Jeoloji Mühendisi

1

T.H.

Üniversitelerin

Jeoloji Mühendisliği

Bölümünden Mezun

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ SINAVI VE TARİHİ:

 

Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup;

Sözlü sınav tarihi: 10.08.2021 Salı günü saat 10.00 olarak belirlenmiştir.

 

Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.  Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sözlü sınav sonucu belediyemiz internet sitesinde (https://www.bandirma.bel.tr/) yayınlanacaktır.

 

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:

 

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak,
 3. Başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.
 4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

 

 1. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 2. Bandırma ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak tercih sebebidir.

BAŞVURU ŞEKLİ:

 

Adayların 02.08.2021 - 06.08.2021 tarihleri arasında saat 17.00 'ye kadar Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler kısmındaki evrakları insankaynaklari@bandirma.bel.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir. (Pandemi nedeniyle Şahsen ve Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

Yukarıdaki belirtilen tarihler ve saat dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 09.08.2021 tarihinde kurumumuzun resmi internet (https://www.bandirma.bel.tr/) adresinden ilan edilecektir.

 

BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

 

 1. Adaylar tarafından doldurulacak Başvuru Formu ve Açık Rıza Beyanı (“https://www.bandirma.bel.tr/” adresinden temin edilecektir.)
 2. Öğrenim durumunu gösterir belge
 3. Nüfus cüzdan fotokopisi
 4. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 5. Adli Sicil Belgesi
 6. İkametgâh adresini gösterir belge

 

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARIN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

 

 • Adayların, sınava girebilmek için nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu da yanlarında bulundurmaları zorunludur.
 • Sınav binasına giriş ve çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına dikkat ediniz.
 • Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecek. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

 

 

Av. Tolga TOSUN

Bandırma Belediye Başkanı

 

 

 

Sözlü Sınav Tarihi         :         

10.08.2021 Salı

Saat                                 :

10.00

Yer                                  :

Bandırma Belediyesi Toplantı Salonu

 

 

 

 

 

 

 

 

Açık Rıza Beyanı indirmek için tıklayın

Başvuru Formu'nu indirmek için tıklayın


Eklenme Tarihi: 26 Temmuz 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >