Bandırma Belediye Başkanlığı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Bandırma Belediye Başkanlığı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, adedi ve öğrenim durumu belirtilen 2 (iki ) adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır

SIRA NO       ÜNVANI                    ADET             SINIFI                 EĞİTİM DURUMU

1                   Mimar                             2                 T.H                     4 yıllık Fakülte       Mimarlık Bölümü

 

Giriş Sınavı ve Tarihi:

Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup;

Sözlü sınav tarihi    : 20.04.2016 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmiştir.

 

Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.  Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir.Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sözlü sınav sonucu belediyemiz internet sitesinde (http://www.bandirma-bld.gov.tr/ ) yayınlanacaktır.

 

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

1-    657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

 

2-    Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak,

 

3-    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

 

4-    Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

 

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların 11.04.2016 - 15.04.2016  tarihleri arasında saat 17:00' ye kadar Bandırma Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.

 

2-Nüfus cüzdan fotokopisi.

 

3-Adaylar tarafından doldurulacak Başvuru Formu(Form kurumdan temin edilecektir.)

 

4-Sağlık Raporu  (Aile hekimliğinden alınabilir) 

 

5-2 Adet Vesikalık Fotoğraf

 

6-Adli Sicil Belgesi

 

7-Özgeçmiş CV

 

Sözlü Mülakat Sınav Tarihi         :  20.04.2016 Çarşamba

Saat                                                 : 14: 00

Yer                                               : Bandırma Belediyesi Encümen Salonu


Eklenme Tarihi: 08 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >