6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Müracaatı İçin 25.11.2016 Cuma (Yarın) Son Gün.

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Müracaatı İçin 25.11.2016 Cuma (Yarın) Son Gün.

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun müracaatı için 25.11.2016 Cuma (yarın) son gün.

Belediyemiz tarafından tahsil edilen;

• Emlak Vergileri

• Eğlence Vergileri

• Harçlar ve Ücretler

• Tıbbi Atık

• İlan ve Reklam Vergileri

• Çevre ve Temizlik Vergileri

• Haberleşme Vergileri

• Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergileri

• Evsel Katı Atık Vergileri

6736 Sayılı Yasa gereği 05.09.2016 tarihinden itibaren Belediyemiz Tahakkuk Şefliği tarafından başlayan taksitlendirilme için müracaat 25.11.2016 Cuma (yarın) son gün.

İdari para cezaları ile 26.05.1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 97. Maddesinin b fıkrası gereğince Belediyelere ödenmesi gereken paylar kanun kapsamında yer almamakla birlikte; yasadan yararlanmak isteyenlerin 25.11.2016 Cuma Saat 17.00'a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.


Eklenme Tarihi: 08 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >