6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girmiştir.

Belediyemiz tarafından tahsil edilen;

  • Emlak Vergileri
  • Eğlence Vergileri
  • Harçlar ve Ücretler
  • Tıbbi Atık
  • İlan ve Reklam Vergileri
  • Çevre ve Temizlik Vergileri
  • Haberleşme Vergileri
  • Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergileri
  • Evsel Katı Atık Vergileri 6736 Sayılı Yasa gereği 05.09.2016 Pazartesi gününden itibaren Belediyemiz Tahakkuk Şefliği tarafından taksitlendirilmeye başlanılmıştır.

İdari para cezaları ile 26.05.1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 97. Maddesinin b fıkrası gereğince Belediyelere ödenmesi gereken paylar kanun kapsamında yer almamakla birlikte ; yasadan yararlanmak isteyenlerin kanunun yayınlandığı ayı takip eden ayın ikinci ayın sonuna kadar (Eylül ve Ekim ayları) belediyemize müracaat etmeleri gerekmektedir. 


Eklenme Tarihi: 08 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >