Bandırma Belediye Başkanlığı’Ndan

Bandırma Belediye Başkanlığı’Ndan

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

Tebligat (İlan) Başlangıç Tarihi …..: 24.03.2022

 

METRUK YAPIYA AİT BİLGİLER;

 

Metruk Yapı Ada / Parsel ………... : 170 Ada, 17 parsel

Metruk Yapı Adresi ……………… : Hacıyusuf Mahallesi, İnönü Caddesi, No:175

 

ALINAN KARARA AİT BİLGİLER;

 

02.03.2022 tarih ve 879 sayılı Encümen Kararı ile;

            “ .. çevresi için tehlike arz eden yapının, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereğince yıkılması gerektiğine, yıkılması için 30 (otuz) gün süre verilmesine, verilen süre içerisinde yapı sahibi tarafından yıkılmadığı takdirde, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi gereği 42.345,13.-TL.’sı para cezası verilerek, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nce yıkılmasına, yapılacak masrafın (%20) fazlasıyla ilgili yapı sahibinden tahsil edilmesine;” oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

* 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesinde yapılan değişiklik ile genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden metruk durumdaki yapıların yapı sahiplerine ulaşamama durumunda “ Durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 (otuz) gün süreyle ilan edilir.” İbaresine istinaden bu ilan yayınlanmaktadır.

 

* Bu ilan tebligat tarihinden itibaren başlamak üzere 30 (otuz) gün sonra kaldırılacaktır.

 

* İlan bitiş tarihinden sonra yapılacak olan tüm yasal işlemlere ait sorumluluk yapı sahiplerine aittir.

 Eklenme Tarihi: 24 Mart 2022