Temmuz Ayı Meclis Gündemi

Temmuz Ayı Meclis Gündemi

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI :TEMMUZ                                                       KARAR TARİHİ : 05/07/2018

 

                        Belediye Meclisinin 05/07/2018 PERŞEMBE Günü Saat : 20.00 de yapacağı  toplantısına ait gündem.

 

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

78 -              1 -           Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

79-               2-           Edincik Mahallesi,11107 no.lu Parselde İmar Planı Değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.  

80-               3-           17 Eylül Mahallesi, 690 Ada da İmar Planı Değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.  

81-               4-           Ömerköy Mahallesi,664-1577-1578-1579 ve 1646 Parsellerde İmar Planı  

                                 Değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

82-               5-           Kyzikos Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması talebi hakkındaki İmar ve

Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

83-               6-           İhsaniye Mahallesi, 579 Ada da İmar Planı Değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.          

84 -              7-           Mülkiyeti Belediyemize ait 100. Yıl Mahallesi,95 Pafta, 1146 Ada da, 12 No.lu

Parselin satın alma talebi hakkındaki Emlak ve  İstimlak Müdürlüğü yazısı.

85-               8-           Mülkiyeti Belediyemize ait Ayyıldız Mahallesi,104 Pafta, 887 Ada da, 8 No.lu

Parselin satın alma talebi hakkındaki Emlak ve  İstimlak Müdürlüğü yazısı.

86-               9-           657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Belediyemizde görev yapmakta

olan Memur Personele 2018 yılında uygulanacak olan Yan Ödemeler, Özel

Hizmet ve Diğer Tazminat Cetvelleri hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısı.

87-               10-         Bütçe İçi İşletme Kurulması talebi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                             


Eklenme Tarihi: 29 Haziran 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >