Temmuz Ayı Meclis Gündemi

Temmuz Ayı Meclis Gündemi


T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI :TEMMUZ                                                       KARAR TARİHİ : 06/07/2021

 

Belediye Meclisinin 06/07/2021 SALI Günü Saat : 18.00 de yapacağı olağan toplantısına ait gündem.

 

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                            

95 -             1 -   Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

96-               2- Paşabayır Mahallesi,2358 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi 

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

97-               3- Otopark Yönetmeliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

98-               4- Bandırma Revizyon İmar Planı Plan Notlarına ilave 9 Maddelik Plan Notu 

Eklenmesi ve 2 Adet Plan Notu değişikliği amaçlı Plan değişikliği 

  yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

99-               5- Bandırma Revizyon İmar Planı Plan Notlarına ilave 1 Maddelik Plan Notu 

eklenmesi amaçlı İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar 

Komisyonu Raporu.

100-             6- 17 Eylül Mahallesi,2267 Ada,119 Parsel numaralı arsa vasıflı taşınmazı satın 

alma talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

101-             7- Edincik Mahallesi, 353 Ada,21 Parsel no.lu arsa vasıflı taşınmazı satın alma 

  talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

102-              8- Emre Mahallesi,687 Parsel numaralı arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebi 

hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

103-              9- Yan Ödemeler,Özel Hizmet ve Diğer Tazminat Cetvellerinin Onaylanması 

talebi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısı. 

  (İ  M  Z A  )

                                                          Av.Tolga TOSUN

            Belediye Başkanı

 

 

A  S  L  I   G İ  B  İ  D İ R 


Eklenme Tarihi: 01 Temmuz 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >