Şubat Ayı Meclis Gündemi

Şubat Ayı Meclis Gündemi

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI : ŞUBAT / 2022                                     KARAR TARİHİ : 03/02/2022

 

                        Belediye Meclisinin 03/02/2022 PERŞEMBE Günü Saat : 18.00 de yapacağı  Olağan toplantısına ait gündem.

KARAR    SIRA

NO     :       NO  :       K        O           N             U            S          U                                                :       

18-                   1 -       Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

 

19-                  2-        Ayyıldız Mahallesi 877 Ada 37 parselde İmar Planı değişikliği

                                   yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

                                  

20-                   3-        5 yıllık İmar Programı hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

                                    yazısı.

 

21-                   4-         Bandırma Sanayi Futbol Sahası Kullanım Süresi Tespiti hakkındaki

                                    Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

                                                                                                         

22-                   5-         Amerika’nın Kuzey Karolina Eyaletinde Bulunan Cary Şehri ile

                                    Bandırma’nın Kardeş Şehir Yapılabilmesi hakkındaki Özel Kalem

                                    Müdürlüğü yazısı.   

 

 

 

 

 

        Av.Tolga TOSUN

         Belediye Başkanı  

 


Eklenme Tarihi: 28 Ocak 2022
< Bir Önceki Bir Sonraki >