Şubat Ayı Meclis Gündemi 2017

Şubat Ayı Meclis Gündemi 2017

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

GÜNDEM SAYISI : ŞUBAT / 2017                                                KARAR TARİHİ : 02/02/2017

Belediye Meclisinin 02/02/2017 PERŞEMBE Günü Saat : 19.00 da yapacağı  Olağan toplantısına ait gündem.

KARAR    SIRA

NO     :       NO  :       K        O           N             U            S          U                                                :       

18 -                 1 -       Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

19 -                  2-         Hacıyusuf Mahallesi 556 Ada da Uygulama İmar Planları hakkındaki

                                    İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

20 -                  3-        Hacıyusuf Mahallesi 556 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                    hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

 21-                  4-        Doğruca Mahallesi 1191,1193,1190,2523 ve 2524 No.lu Parsellerde İmar Planı        

                                    değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

22-                  5-        Erikli Mahallesi 330 No.lu Parselde İmar Planı değişikliği yapılması talebi 

                                    hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

23-                   6-         Kayacık Mahallesi 4420 No.lu Parselde vasıf değişikliği yapılması talebi

                                    hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

24-                   7-        Belediyemiz adına tescilli 1648 Adada 2 No.lu Parselin Milli Savunma

                                    Bakanlığı’na tahsis edilmesi talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

25-                   8-        03.05.2017 – 03.05.2022 Tarihleri arasını kapsayan 5 Yıllık Yeni İmar

                                    Programı hakkındaki Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısı.

26-                   9-        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan 5 Adet Hibe yoluyla araç

                                    edinilmesi hakkındaki Zabıta Müdürlüğü yazısı.


Eklenme Tarihi: 08 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >