Ocak Ayı Meclis Gündemi

Ocak Ayı Meclis Gündemi

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

GÜNDEM SAYISI : OCAK / 2019                                                  KARAR TARİHİ : 03/01/2019

 

                        Belediye Meclisinin 03/01/2019 PERŞEMBE Günü Saat : 19.00 da yapacağı  Olağan toplantısına ait gündem.

KARAR    SIRA

NO     :       NO  :       K        O           N             U            S          U                                                :       

1 -                    1 -       Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

2-                    2-        Ömerköy Mahallesi, 120 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

3-                    3-         Yenimahalle, 1038-1042-1043 ve 1045 Adalarda İmar Planı değişikliği

yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

4-                    4-        Paşamescit Mahallesi, 228 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

             hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

5-                    5-        İhsaniye Mahallesi, 579 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

6-                    6-        Ayyıldız Mahallesi, 910 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

7-                    7-        17 Eylül Mahallesi, 682 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

8-                    8-        RoyalCERT Firması ile Belediyemiz arasında devam eden protokol

kapsamında 7. maddesinin tashihi yönünde Belediye Başkanına yetki verilmesi

talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

9-                    9-        Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Ziraatli Mahallesi,664 No.lu parselde

                                   kayıtlı tarla vasıflı taşınmazı satın alma talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak

Müdürlüğü yazısı.

10-                  10-      Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Yenice Mahallesi,223 No.lu parselde

                                   kayıtlı tarla vasıflı taşınmazı satın alma talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak

Müdürlüğü yazısı.

11-                  11-      Mülkiyeti Belediyemize ait Mahbubeler Mahallesi,567 No.lu parselde

                                   kayıtlı tarla vasıflı taşınmazı satın alma talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak

Müdürlüğü yazısı.

12-                  12-      Mülkiyeti Belediyemize ait Mahbubeler Mahallesi,568 No.lu parselde

                                   kayıtlı tarla vasıflı taşınmazı satın alma talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak

Müdürlüğü yazısı.

13-                  13-       Mülkiyeti Belediyemize ait Mahbubeler Mahallesi,569 No.lu parselde

                                   kayıtlı tarla vasıflı taşınmazı satın alma talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak

Müdürlüğü yazısı.

14-                  14-      Mülkiyeti Belediyemize ait Emre Mahallesi,245 No.lu parselde kayıtlı tarla

vasıflı taşınmazı satın alma talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

yazısı.

15-                  15-      Eski Belediye binasındaki Büroların Tahsis talebi hakkındaki Emlak ve

İstimlak Müdürlüğü yazısı.

16-                  16-      Denetim Komisyonu Üyelikleri Seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü

                                   yazısı.

17-                   17-       Meclis Tatil Zamanının belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

18-                   18-       Meclis, İhtisas ve Denetim Komisyonu  Üyelerine verilecek ücretler

                                    hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

19-                   19-       Belediye Başkan Yardımcılarının ödeneklerinin tespiti hakkındaki Mali

                                    Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

20-                   20-       Sözleşmeli Personel İstihdamı hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim

                                   Müdürlüğü yazısı.

 

                                                                                                                                     (İ  M  Z  A)

Dursun MİRZA

                                                                                              Belediye Başkanı  

           

                       

                       

 


Eklenme Tarihi: 27 Aralık 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >