Ocak Ayı Meclis Gündemi

Ocak Ayı Meclis Gündemi

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI : OCAK / 2022                                                  KARAR TARİHİ : 06/01/2022

 

                        Belediye Meclisinin 06/01/2022 PERŞEMBE Günü Saat : 18.00 de yapacağı  Olağan toplantısına ait gündem.

KARAR    SIRA

NO     :       NO  :       K        O           N             U            S          U                                                :       

1 -                   1 -       Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

2-                    2-        17 Eylül Mahallesi,340 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                   hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

3-                    3-         Hacıyusuf Mahallesi,183 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

4-                    4-         Paşabayır Mahallesi,2358 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

5-                    5-         Teminat Mektubu alınabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi

 hakkındaki Emlak ve istimlak Müdürlüğü yazısı.

6-                    6-         Daskyleion Antik Kentindeki kazı çalışmalarına Bandırma Belediyesi

 tarafından ayni ve maddi destek sağlanması ve imzalanacak Ortak Hizmet   

 Protokolünü imzalamaya Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki  

 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazısı.

7-                    7-         Denetim Komisyonu Üyelikleri Seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü

                                     yazısı.

8-                    8-          Meclis Tatil Zamanının belirlenmesi talebi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü

                                    yazısı.

9-                     9-        Sözleşmeli Personel İstihdamı hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim

                                    Müdürlüğü yazısı.

10-                  10-       Meclis, İhtisas ve Denetim Komisyonu  Üyelerine verilecek ücretler

                                     hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

11-                   11-       Belediye Başkan Yardımcılarının ödeneklerinin tespiti hakkındaki Mali

                                     Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

 

 

 

 

                                                                                                                    


Eklenme Tarihi: 31 Aralık 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >