Nisan Ayı Meclisi

Nisan Ayı Meclisi

 

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI :NİSAN                                                       KARAR TARİHİ : 05/04/2022

                        Belediye Meclisinin 05/04/2022 SALI Günü Saat : 15.00 de yapacağı Olağan toplantısına ait gündem.

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

41 -             1 -            Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

42-              2-              Akçapınar Mahallesi,129 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                    hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

43-               3-            Kayacık Mahallesi,2546 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                    hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

44-               4-             Sunullah Mahallesi,1976 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                    hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

45-               5-            600 Evler Mahallesi,2489 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                    hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

46-               6-            17 Eylül Mahallesi,1246 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                    hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

47-               7-            Mülkiyeti Belediyemize ait Şirinçavuş Mahallesi,106 Ada,489 ve 970 No.lu

                                   Arsa vasıflı Parselleri satış talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

                                   yazısı.

48-               8-            Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi,1366 Ada,183-184 ve 610

                                    Parsel no.lu Arsa vasıflı taşınmazları satın alma talebi hakkındaki Emlak ve

                                   İstimlak  Müdürlüğü yazısı.

49-               9-             Belediyemizin 2021 Mali Yılına ait Denetim Komisyonu Raporu hakkındaki

                                   Özel Kalem Müdürlüğü yazısı.

50-             10-            İçkili Yerler Bölge Krokisine ilave yapılması talebi hakkındaki Zabıta

Müdürlüğü yazısı.

51-              11-            Encümen Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

52-             12-            Plan ve Bütçe Komisyon Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü

                                   yazısı.

53 -            13-            Tarife Komisyon Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

54 -            14-             İnceleme- Araştırma Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki  Yazı İşleri

 Müdürlüğü yazısı.

55 -             15-             İmar Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

56 -            16-            Kıymet Takdir Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri

 Müdürlüğü yazısı.

57-              17-            Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri

 Müdürlüğü yazısı.

58-              18-            Eğitim,Kültür,Sanat,Gençlik ve Spor Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki

 Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

59-              19-           Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri

                                    Müdürlüğü yazısı.

60-               20-          Kadın ve Çocuk Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri

             Müdürlüğü yazısı.

61-               21-           Yaşlı,Engelli ve Düşkünlerin Sorunları Komisyonu Üyelikleri seçimi

 hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

62                22-           Belediye Başkanlığının 2021 yılına ait Çalışma Raporu hakkındaki Yazı İşleri

             Müdürlüğü yazısı


Eklenme Tarihi: 30 Mart 2022
< Bir Önceki Bir Sonraki >