Nisan Ayı Meclis Gündemi

Nisan Ayı Meclis Gündemi

 

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI :NİSAN                                                       KARAR TARİHİ : 07/03/2021

 

                        Belediye Meclisinin 07/03/2021 ÇARŞAMBA Günü Saat : 18.00 da yapacağı  toplantısına ait gündem.

 

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

56 -             1 -            Geçmiş Toplantıya ait tutanak                              

57 -             2 –           Paşakent Mahallesi,1552 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve şehircilik Müdürlüğü yazısı.

58-              3-            Ömerli Mahallesi 108 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki

İmar Komisyonu Raporu.

59-               4-            Edincik Mahallesinde bulunan Tarihi Yapılar hakkındaki Kültür ve Sosyal

İşleri Müdürlüğü yazısı.

60-               5-            2020 Mali Yılı Kesin Hesabı hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

61-               6-           Belediyemizin 2020 Mali Yılına ait Denetim Komisyonu Raporu hakkındaki

                                   Özel Kalem Müdürlüğü yazısı.

62-               7-           Meclis I. Ve II. Başkan Vekiller seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü

yazısı.

63-               8-           Meclis Divan Katiplikleri Üyelikleri seçimi hakkındaki  Yazı İşleri Müdürlüğü

yazısı.

64-               9-           Encümen Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

65-               10-          Plan ve Bütçe Komisyon Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü

                                    yazısı.

66 -              11-          Tarife Komisyon Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

67 -              12-         İnceleme- Araştırma Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki  Yazı İşleri

 Müdürlüğü yazısı.

68 -              13-          İmar Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

69 -               14 -         Kıymet Takdir Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri

 Müdürlüğü yazısı.

70-                15-        Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri

 Müdürlüğü yazısı.

71-                16-        Eğitim,Kültür,Sanat,Gençlik ve Spor Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki

 Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

72-                 17-        Çevre ve Sağlık Komisyonu seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

73-                 18-         Kadın ve Çocuk Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri

             Müdürlüğü yazısı.

74-                 19-       Yaşlı,Engelli ve Düşkünlerin Sorunları Komisyonu Üyelikleri seçimi

 hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

75                   20-       Belediye Başkanlığının 2020 yılına ait Çalışma Raporu hakkındaki Yazı İşleri

             Müdürlüğü yazısı

 

 

 

              

           


Eklenme Tarihi: 01 Nisan 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >