Nisan 2017 Meclis Gündemi

Nisan 2017 Meclis Gündemi

Belediye Meclisinin 06/04/2017 PERŞEMBE Günü Saat : 19.00 da yapacağı  toplantısına ait gündem.

 

KARAR   SIRA

NO             NO        KONUSU

43 -             1 -            Geçmiş Toplantıya ait tutanak                               

44-              2 -            Encümen Üyelikleri seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.

45 -             3 -            Plan ve Bütçe Komisyon Üyelikleri seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.

46 -             4 -            Tarife Komisyon Üyelikleri seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.

47 -              5 -           İnceleme- Araştırma Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki

Başkanlık yazısı.

48 -              6 -           İmar Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.

49 -              7 -           Kıymet Takdir Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.

50-                8-           Aksa Bandırma Doğalgaz Dağıtım A.Ş. nin 11 Adet Basınç Düşürme ve Ölçüm

İstasyonlarının plana işlenmesine yönelik İmar Planı Değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

51-                9-           Hacıyusuf Mahallesi, 183 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

52-               10-          Ayyıldız Mahallesi, 887 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

53-               11-          İhsaniye Mahallesi, 281 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

54-               12-          UEDAŞ Bandırma İşletme Müdürlüğünün 2 Adet Trafo Alanı amaçlı Plan

değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

55-               13-          Yenimahalle, 1839 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki

İmar Komisyonu Raporu.

56-               14-          17 Eylül Mahallesi, 1989 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

57-               15-          Akçapınar Mahallesi, 135 Parselde “Sanayi Amaçlı” İmar Planı değişikliği

yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

58-               16-          657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Belediyemizde görev yapmakta

olan Memur Personele 2017 yılında uygulanacak olan Yan Ödemeler, Özel

Hizmet ve Diğer Tazminat Cetvelleri  hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısı.

59-                17-         Paşabayır Mahallesi, 1211 Ada, 1590 No.lu Parselin Tapu Sicilinden Terk

edilmesi talebi hakkındaki Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısı.

60-                18-         İller Bankasından Kredi alınması Talebi hakkındaki Özel Kalem Müdürlüğü

yazısı.

61-                19-         Belediye Başkanlığının 2016 yılına ait Çalışma Raporu hakkındaki Başkanlık

yazısı.


Eklenme Tarihi: 13 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >