Mayıs Ayı Meclisi

Mayıs Ayı Meclisi

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI :MAYIS                                                       KARAR TARİHİ : 05/05/2022

 

                        Belediye Meclisinin 05/05/2022 PERŞEMBE Günü Saat : 18.00 de yapacağı  toplantısına ait gündem.

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

65 -             1 -            Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

66-               2-            600 Evler Mahallesi,Küçük Sanayi muhtelif parsellerin uyumsuzluklarının

                                    giderilmesi ve yapılaşma koşullarının iyileştirilmesi amaçlı plan değişikliği

                                    teklifine itirazlar hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

67-               3-            Hacıyusuf Mahallesi,162,182,184 ve 185 Adalarda Plan değişikliği yapılması

                                    talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

68-               4-            Sunullah Mahallesi 1976 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                    hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

69-               5-            Belediyemiz Kiracılarının devirleri ile ilgili Komisyon Raporu hakkındaki

                                    Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.                                                          

70-               6-            Gayrimenkul Yönetim ve Değerlendirme Komisyonu kurulması ve Üye seçimi

                                    hakkındaki Emlak ve istimlak Müdürlüğü yazısı.                                       

71-                7-           Norm Kadro(Memur) Uygulamaları hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim

                                    Müdürlüğü yazısı.

72-                8-           Araç Alımı ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkında

                                    Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü yazısı.

73-                9-           2021 Yılı Bütçe Kesin Hesabı hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

 

                                                                                                                                 

 

 


Eklenme Tarihi: 26 Nisan 2022
< Bir Önceki Bir Sonraki >