Mayıs Ayı Meclis Gündemi

Mayıs Ayı Meclis Gündemi

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI :MAYIS                                                             KARAR TARİHİ : 03/05/2019

 

                        Belediye Meclisinin 03/05/2019 CUMA Günü Saat : 19.00 da yapacağı Olağan toplantısına ait gündem.

 

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

60 -             1 -           Geçmiş Toplantıya ait tutanak                              

61-              2-            Paşabayır Mahallesi, 49 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

62-              3-            Sunullah Mahallesi, 456 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

63-              4-            17 Eylül Mahallesi, 311 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

64-              5-            Bandırma Revizyon İmar Plan Notlarına ilave yapılması talebi hakkındaki

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

65-              6-            Bandırma Ana Metal ve Makine İhtisas Organize Sanayi  Bölgesi Müteşebbis

Heyetine üye seçimi talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

66-              7 -           Kredi Talebi hakkındaki Özel Kalem Müdürlüğü yazısı.

67-              8-            Müdürlük İptali ve Yeni Müdürlük İhdası hakkındaki İnsan Kaynakları ve

Eğitim Müdürlüğü yazısı.

68-              9-            Etüd Proje Biriminin Fen İşleri Müdürlüğüne bağlanması talebi hakkındaki

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısı.

69-            10-             Üyesi bulunduğumuz Erdek İlçesi Güney Marmara Zeytin Hastalık ve   

                                    Zararlıları ile Mücadele Birliğine Üye Seçilmesi talebi hakkındaki Park

                                   Bahçeler  Müdürlüğü yazısı.

70-              11-           Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti Üyelikleri Seçimi

                                    hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

71-              12-          2018   Mali Yılı Kesin Hesabı hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Av.Tolga TOSUN

                                                                                                                       Belediye Başkanı

 

A  S  L  I    G  İ  B  İ  D  İ  R

 

             


Eklenme Tarihi: 26 Nisan 2019
< Bir Önceki Bir Sonraki >