Mayıs Ayı Meclis Gündemi

Mayıs Ayı Meclis Gündemi

 

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI :MAYIS                                                       KARAR TARİHİ : 20/05/2021

 

                        Belediye Meclisinin 20/05/2021 PERŞEMBE Günü Saat : 18.00 de yapacağı olağan toplantısına ait gündem.

 

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

78 -             1 -           Geçmiş Toplantıya ait tutanak                               

79 -             2 –           Bandırma Revizyon İmar Planları ile ilgili plan değişikliği yapılması talebi

                                   hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

80-             3-             BASKİ’ye ait Tahsis Talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

81-              4-             Ödenek Aktarılması Talebi hakkındaki Muhtarlık İşleri Müdürlüğü yazısı.

82-              5-             Birim Oluşturulması ve Güncellenmesi Talebi hakkındaki İnsan Kaynakları ve 

                                    Eğitim Müdürlüğü yazısı.

83-              6-             Birim Değişikliği Talebi hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü yazısı.

84-              7-            Araç Alımı Talebi hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü yazısı.

 

 

 

 

 


Eklenme Tarihi: 05 Mayıs 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >