Mayıs Ayı Meclis Gündemi 2017

Mayıs Ayı Meclis Gündemi 2017

Belediye Meclisinin 04/05/2017 PERŞEMBE Günü Saat : 19.30 da yapacağı  toplantısına ait gündem.

 

KARAR   SIRA

NO          NO              KONUSU

67 -              1 -           Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

68-               2-            İhsaniye Mahallesi, 579 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                   hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

69-               3-            17 Eylül Mahallesi, 686 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                   hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

70-               4-            UEDAŞ Bandırma İşletme Müdürlüğünün 2 Adet Trafo Amaçlı Plan Değişikliği

                                   yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

71-               5-            Ayyıldız Mahallesi, 887 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                   hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

72-               6-            Sözleşmeli Personel İstihdamı hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim

                                   Müdürlüğü yazısı.

73-               7-            Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Ziraatli Mahallesi 708 parselde kayıtlı arsa

                                   vasıflı taşınmazı satın alma talebi hakkındaki Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısı.

74-                8-           2016 Mali Yılı Kesin Hesabı hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.


Eklenme Tarihi: 13 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >