Mart Ayı Meclis Gündemi

Mart Ayı Meclis Gündemi

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI : MART / 2022                                     KARAR TARİHİ : 03/03/2022

 

                        Belediye Meclisinin 03/03/2022 PERŞEMBE Günü Saat : 19.00 da yapacağı  Olağan toplantısına ait gündem.

KARAR    SIRA

NO     :       NO  :       K        O           N             U            S          U                                                :       

26-                   1 -       Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

27-                   2-        600 Evler Mahallesi,2489 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                    hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

28-                   3-        17 Eylül Mahallesi,1246 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                    hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

29-                   4-        3 dönem Belediye Başkanlığı görevi yapmış olan Hasan SUR’un

                                    İsminin ilçemizin bir caddesine verilmesi hakkındaki İmar ve

                                    Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

30-                   5-        17 Eylül Mahallesi,340 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                    hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

31-                   6-        5 yıllık İmar Programı ile ilgili Özel Komisyon Raporu hakkındaki

                                    Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

32-                   7-        Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi,354 Ada,23  ve 24 Parsel

                                    numaralı arsa vasıflı taşınmazları   satın alma talebi hakkındaki Emlak

                                    ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

33-                   8-        Norm Kadro(Memur) Uygulamaları hakkındaki İnsan Kaynakları ve

                                    Eğitim Müdürlüğü yazısı.

34-                   9-        Protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi

                                    hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü yazısı.

 

 

 

 

     

 

 

 


Eklenme Tarihi: 01 Mart 2022
< Bir Önceki Bir Sonraki >