Kasım Ayı Meclis Gündemi

Kasım Ayı Meclis Gündemi

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ


 

GÜNDEM SAYISI : KASIM                                                       KARAR TARİHİ :03/11/2021

 

Belediye Meclisinin 03/11/2021 ÇARŞAMBA Günü Saat : 18.00 da yapacağı toplantısına ait gündem.


 

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                            

145-             1 - Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

146-             2-   Edincik Mahallesi Kentsel Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama 

  İmar Planı yaptırılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

147-             3-   1/1000 Ölçekli Bandırma Revizyon İmar Planı Plan Notlarına ilave yapılması 

talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu. 

148-             4-   Levent Mahallesi ve 100. Yıl Mahallesinde Park Alanı olarak belirlenen 

                                    alanlarda İmar Plan değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar  Komisyonu 

                                    Raporu. 


 

                                                                                               (İMZA)

                                                                                         Aydın YAĞAR

                                                                                   Belediye Başkan Vek. 


 

A   S  L  I    G  İ  B  İ  D  İ  R 


Eklenme Tarihi: 27 Ekim 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >