Haziran Ayı Meclisi

Haziran Ayı Meclisi

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI :HAZİRAN                                                       KARAR TARİHİ : 07/06/2022

 

                        Belediye Meclisinin 07/06/2022 SALI Günü Saat : 19.00 da yapacağı  toplantısına ait gündem.

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

76 -             1 -            Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

77-               2-            Bandırma Revizyon İmar Planı Notlarının 58. Maddesinin yeniden

                                    değerlendirilmesi talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

78-                3-           Kayacık Mahallesi,2546 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                    hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

79-                4-           Akçapınar Mahallesi,129 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi   

                                   hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

80-                5-           600 Evler Mahallesi,Küçük Sanayi Muhtelif Parsellerin Uyumsuzluklarının

                                 Giderilmesi ve Yapılaşma Koşullarının İyileştirilmesi amaçlı Plan Değişikliği  

                                 yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

81-                6-           Hacıyusuf  Mahallesi,162-182-184 ve 185 Adalarda Plan Değişikliği

                                    Yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

82-                7-           Ödenek Aktarılması talebi hakkındaki Makine İkmal Bakım ve Onarım 

                                    Müdürlüğü yazısı.

83-                8-           İçkili Yerler Bölge Krokisine ilave yapılması ile ilgili Karma Komisyon

                                    Raporu hakkındaki Zabıta Müdürlüğü yazısı.

84-                9-           Bandırma Belediyesi İdari Yaptırım Yönetmeliğinde değişiklik yapılması

                                    talebi hakkındaki Zabıta Müdürlüğü yazısı.


Eklenme Tarihi: 01 Haziran 2022
< Bir Önceki Bir Sonraki >