Haziran Ayı Meclis Gündemi

Haziran Ayı Meclis Gündemi

 

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI :HAZİRAN                                                       KARAR TARİHİ : 03/06/2021

 

                        Belediye Meclisinin 03/06/2021 PERŞEMBE Günü Saat : 17.00 de yapacağı olağan toplantısına ait gündem.

 

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

86 -             1 -           Geçmiş Toplantıya ait tutanak

87-               2-            Bandırma Revizyon İmar Planı Plan Notlarına İlave yapılması talebi

                                   hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

88-               3-            600 Evler Mahallesi,Küçük sanayi Sitesi Muhtelif Parsellerde İmar Planı

                                   değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

89-               4-            Paşakent Mahallesi 1552-1553 Parsellerde İmar Planı değişikliği yapılması

                                   talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

90-               5-            Bandırma Revizyon İmar Planı Plan  Notlarına İlave yapılması talebi

                                   hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

91-               6-            Kayacık Mahallesi,2535 Ada,95 Parsel No.lu Merada İçme Suyu İsale Hattı

                                   için BASKİ’nin Vasıf Değişikliğine Muvafakat talebi hakkındaki Emlak ve

                                   İstimlak Müdürlüğü yazısı.

92-               7-            Ödenek Aktarılması Talebi hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü yazısı.

 


Eklenme Tarihi: 28 Mayıs 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >