Eylül Ayı Meclis Oturumu

Eylül Ayı Meclis Oturumu

 

 

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI :EYLÜL                                                       KARAR TARİHİ : 06/09/2022

 

                        Belediye Meclisinin 06/09/2022 SALI Günü Saat : 18.00 de yapacağı Olağan  Toplantısına ait gündem.

 

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

114-            1 -          Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

115-            2-           Akçapınar Mahallesi 129 Ada da 9,10,11 ve 12 nolu parseller ile ilgili tashih

                                  kararı alınması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

116-            3-           Otopark Yönetmeliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

117-            4-           600 Evler Mahallesi 2489 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                  hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

                                  

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Eklenme Tarihi: 05 Eylül 2022
< Bir Önceki Bir Sonraki >