Eylül Ayı Meclis Gündemi

Eylül Ayı Meclis Gündemi

                                                                                                                                                                                                                        

T.C.

B A N D I R M A B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI :EYLÜL KARAR TARİHİ : 04/09/2018

 

Belediye Meclisinin 04/09/2018 SALI Günü Saat : 19.30 da yapacağı toplantısına ait gündem.

 

KARAR SIRA

NO : NO : K O N U S U :

90 - 1 - Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

91- 2- Basınç Düşürme Ölçme İstasyonları ve Vana Odaları hakkındaki İmar ve

Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

92- 3- Hacıyusuf Mahallesi,162,182,184,185 ve 209 adalarda Afete Maruz Bölge kararı

alınması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

93- 4- 600 Evler Mahallesi, 1274 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

94- 5- Ayyıldız Mahallesi, 910 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

95- 6- Ömerköy mahallesi, 664-1577-1578-1579 ve 1646 Parsellerde İmar Planı

değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

96- 7- 17 Eylül Mahallesi, 682 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

97- 8- Edincik Mahallesi, 11107 No.lu Parselde İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

98- 9- Kyzikos Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar

Komisyonu Raporu.

99- 10- Ayyıldız Mahallesi, 863 Ada, 143 Parsel malikinin Takas talebi hakkındaki

Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısı.

100- 11- Mülkiyeti Belediyemize ait Sunullah Mahallesi,1976 Ada, 7 No.lu Parselde

11192/103071 hissenin Türkiye Diyanet Vakfına devir talebi hakkındaki Emlak

İstimlak Müdürlüğü yazısı.

101- 12- İş Makinesi alınması talebi hakkındaki Sağlık İşleri Müdürlüğü yazısı.

 

 

(İ M Z A)

Dursun MİRZA

Belediye Başkanı

 

 

 

A S L I G İ B İ D İ R

 

                  (İ M Z A)

                                                                                                                              Dursun MİRZA

                                                                                                                              Belediye Başkanı

 

 

 

A   S  L   I   G  İ  B  İ  D  İ  R 

 


Eklenme Tarihi: 28 Ağustos 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >