Eylül Ayı Meclis Gündemi

Eylül Ayı Meclis Gündemi

T.C.
B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ
M E C L İ S   G Ü N D E M İ

GÜNDEM SAYISI : EYLÜL / 2021                                        KARAR TARİHİ : 02/09/2021

        Belediye Meclisinin 02/09/2021 PERŞEMBE Günü Saat : 18.00 de yapacağı  Olağan toplantısına ait gündem.
KARAR    SIRA
NO     :       NO  :       K        O           N             U            S          U                                                :        
117 -      1 -       Geçmiş Toplantıya ait tutanak.
118-        2-        Paşabayır Mahallesi 2358 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
119-                  3-        Norm Kadro Uygulamaları hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısı.
120-        4-    Ödenek Aktarımı talebi hakkındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.
121-        5-    Eski Karaçalılık köyü halkının Mahalle olma Talebi hakkındaki Muhtarlık İşleri Müdürlüğü yazısı.
122-        6-    Doğa Mahallesi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneğinin “Ortak Hizmet Protokolü” süresini uzatma talebi hakkındaki Muhtarlık İşleri Müdürlüğü yazısı. 
123-        7-    İlçemiz Ayyıldıztepe’de bulunan Şehitlik ve Park Alanının “Kullanım İzin Süresi Sözleşmesi”ni imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.
124-        8-    Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Belediyemize ait parsel satışı ve satış protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.
125-         9-    Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne satış yapılacak yer ile ilgili Teminat Mektubu alınabilmesi ile ilgili karar alınması hakkındaki Emlak ve İstimlak 
            Müdürlüğü yazısı.
 


Eklenme Tarihi: 02 Eylül 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >