Ekim Ayı Meclis Gündemi

Ekim Ayı Meclis Gündemi

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI : EKİM                                                    KARAR TARİHİ : 05/10/2021

 

                        Belediye Meclisinin 05/10/2021 SALI Günü Saat : 18.00 de yapacağı   toplantısına ait gündem.

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

129 -              1 -         Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

130-               2-          İmar Plan Notlarına Madde İlave edilmesi talebi hakkındaki İmar ve

                                   Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

131-               3-          Hacıyusuf Mahallesi,162-182-184-185 ve 209 Adalarda Afete Maruz

Bölge Kararı alınması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

132-                4-         Ömerli Mahallesi,128 Ada, 66 Parsel,Çarık Mahallesi,30 Parsel ve

Çarık Mahallesi 296 Parsel numaralı tarlaların satış talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

133-                5-         Norm Kadro Uygulamaları hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim

Müdürlüğü yazısı.

134-                6-         Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi ile ilgili Komisyon

Raporu hakkındaki Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü yazısı.

135-                7-         2022 yılı Performans Programı ve Stratejik Planın Güncellenmesi

hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

136-                8-         Belediyemiz 2022 Mali Yılı Tarife Taslağı hakkındaki Mali Hizmetler

                                    Müdürlüğü yazısı.

137-                9-         Belediyemizin 2022 Mali Yılı Bütçesinin tespiti hakkındaki  Mali

                                    Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

 

 

 

 

 

Av.Tolga TOSUN
Belediye Başkanı

 

 

 

 


Eklenme Tarihi: 29 Eylül 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >