Ekim Ayı Meclis Gündemi

Ekim Ayı Meclis Gündemi

KARAR   SIRA

NO            NO            KONUSU

123-           1 -             Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

124-            2-              Ömerköy Mahallesi, 948-953 Parsellerde İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

125-            3-             Hacıyusuf Mahallesi 171 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

126-            4-             Edincik Mahallesi,Hıdırköy-Bezirci-Sazlıkdere Mevkii “Rüzgar Enerji Santrali”

amaçlı  İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik

Müdürlüğü yazısı.

127-            5-             Kirazlı Mahallesi,219 Parselde  “Güneş Enerji Santrali” amaçlı İmar Planı

değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

128-            6-             Kirazlı Mahallesi,224 Parselde  “Güneş Enerji Santrali” amaçlı İmar Planı

değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

129-            7-             Dere Mahallesi, 92 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki

İmar Komisyonu Raporu.                                                                                                    

130-            8-             1/1000 Ölçekli Bandırma Revizyon İmar Planı Plan Notlarına ilave Plan Notu

Eklenmesi teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

131-            9-             Paşabayır Mahallesi, 1206 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

132-         10-               Belediyemiz 2017 Mali Yılı Tarife Taslağı hakkındaki Mali Hizmetler

                                    Müdürlüğü yazısı.

133-         11-               Belediyemizin 2017 Mali Yılı Bütçesinin tespiti hakkındaki  Mali Hizmetler

                                    Müdürlüğü yazısı.

134-         12-              Bandırma Belediyesi Pazar Yeri Yönetmeliğinin 28. ve 30. Maddelerinde

                                    değişiklik yapılması talebi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

135-         13-              Kapalı Pazar Yerindeki 4 Adet İş Yerinin Tahsis talebi hakkındaki Emlak ve

                                    İstimlak Müdürlüğü yazısı.

136-         14-               Mülkiyeti Belediyemize ait Doğa Mahallesi, 504 Parselde kayıtlı

                                    taşınmazı satın alma talebi hakkındaki Emlak ve  İstimlak Müdürlüğü yazısı.

137-         15-              Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi, 1650 Ada 2 Parselde kayıtlı 

                                    arsanın satış talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

138-         16-               Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi,12 Pafta,139 Ada, 9 Parselde

                                    kayıtlı taşınmazı satın alma talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü

                                    yazısı.


Eklenme Tarihi: 08 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >