Belediye Meclisinin Ekim Ayı  2. Birleşimine Ait Gündem.

Belediye Meclisinin Ekim Ayı 2. Birleşimine Ait Gündem.

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI : EKİM                                                        KARAR TARİHİ :12/10/2021

 

                        Belediye Meclisinin 12/10/2021 SALI Günü Saat : 14.00 de yapacağı  2. Birleşimine ait gündem.

 

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

140-             1 -            Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

141-             2-             Belediyemizin 2022 Mali Yılı Tarifesinin belirlenmesi hakkındaki Tarife

                                     Komisyonu Raporu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

142 -            3-             Belediyemizin 2022 Mali Yılı Bütçesinin tespiti hakkındaki Plan ve Bütçe

                                    Komisyonu Raporu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

 

Av.Tolga TOSUN

                                                                                                       Belediye Başkanı

                                 


Eklenme Tarihi: 08 Ekim 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >