Belediye Meclisinin 03/08/2022 Tarihli Olağan Toplantısı  Iı. Birleşiminde Kabul Edilen Karar Özetleri

 Belediye Meclisinin 03/08/2022 Tarihli Olağan Toplantısı Iı. Birleşiminde Kabul Edilen Karar Özetleri

 BELEDİYE MECLİSİNİN 03/08/2022 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISI

II. BİRLEŞİMİNDE KABUL EDİLEN KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR NO:111 -  Belediye Meclisinin 01/08/2022 Tarihli Olağan Toplantısı I. Birleşimine ait Tutanak Aynen ve Oybirliği ile  Kabul edilmiştir.

 

(6) Belediye Meclis Üyesinin mazeret dilekçesi  görüşülmek üzere Gündeme alınmıştır.

 

KARAR NO:112 –Belediyemizin 2022 Mali Yılı Ek Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu hakkındaki  Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı görülmüş olup;

Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO:113-Mazeretlerinden dolayı bugünkü Meclis Toplantısına katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Yalçın Fatma SALI KARABACAKOĞLU,Hasan Fahri ATLI,Ramazan YAŞAR,Murat ATANSOY, Basri Ersan KIRBAŞ ve Harun ALGÜL’ün mazeretlerinin kabulü ile bugünkü Meclis Toplantısından izinli sayılmaları,

 Oybirliği ile kabul edilmiştir.


Eklenme Tarihi: 05 Ağustos 2022
Bir Sonraki >