Belediye Meclisinin 01/08/2022 Tarihli Olağan Toplantısında  Kabul Edilen Karar Özetleri

Belediye Meclisinin 01/08/2022 Tarihli Olağan Toplantısında Kabul Edilen Karar Özetleri

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 01/08/2022 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA

KABUL EDİLEN KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR NO:100 -  Belediye Meclisinin 04/07/2022 Tarihli Olağan Toplantısına ait Tutanak Aynen ve Oybirliği ile  Kabul edilmiştir.

 

(2) Adet Gelen Evrak, (3) Belediye Meclis Üyesinin Mazeret Dilekçesi görüşülmek üzere Gündeme alınmıştır.

 

KARAR NO:101- Levent Mahallesi ve 100. Yıl Mahallesinde Pazar Alanı yapılması amaçlı Plan değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı görüşülmüş olup; Levent Mahallesi ve 100. Yıl Mahallesinde Pazar Alanı yapılması amaçlı Plan değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının konunun aciliyetinden dolayı toplantıya 5 dakika ara verilerek verilecek arada İmar Komisyonunca incelenmesine ve Gündemin 3. Maddesi olarak bu akşamki Meclis toplantısına getirilmesi;

Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO:102 - Levent Mahallesi ve 100. Yıl Mahallesinde Pazar Alanı yapılması amaçlı Plan değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu görüşülmüş olup; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24. Ve 26. Maddesine de aykırılık taşımadığı tespit edildiğinden “Park Alanı”ndan  “Belediye Hizmet Alanı”na dönüştürülmesi amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin onaylanması;

Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO:103- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İmar Plan değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu görüşülmüş olup; İlçemiz Paşakent Mahallesi Şehit Süleyman Güven Caddesi,Şehit Karabıyık Caddesi ve 1073 sokakları arasındaki yaklaşık 2700m2 tapusuz “Çocuk Bahçesi” alanının “Eğitim Tesis Alanı”na;Hacıyusuf Mahallesi 1459 Ada,31 Parseldeki “Eğitim Tesis Alanı”nın “Park Alanı”na dönüştürülmesi amaçlı teklif niteliğindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24. Ve 26. Maddesine de aykırılık taşımadığı tespit edildiğinden Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin onayına sunulması;

Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO:104 -100. Yıl Mahallesi,817 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu görüşülmüş olup; Mekansal Planlar yapım Yönetmeliğinin 24. Ve 26. Maddesine de aykırılık taşımadığı tespit edildiğinden; “Konut Alanı”ndan “Ticaret Alanı”na dönüştürülmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygula İmar Planı teklifinin onaylanması;

 Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO:105 - Yan Ödemeler,Özel Hizmet ve Diğer Tazminat Cetvellerinin Onaylanması  talebi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısı görüşülmüş olup, Belediyemizde görevli bulunan 657 Sayılı Yasa hükümlerine tabi olarak görev yapmakta olan Memur Personele 2022 yılında uygulanacak olan I-II-III sayılı Ek’te belirtilen Tazminat ve Yan Ödeme Cetvellerinin Onaylanması;

Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO:106 -2022 Yılı Fazla Mesai Ücretlerinin belirlenmesi talebi hakkındaki Zabıta Müdürlüğü yazısı görüşülmüş olup; Belediyemizde çalışmakta olan Zabıta Personeline 2022 yılı için “- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki, diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 1.080 Türk Lirasını” olarak hüküm verilen aylık maktu fazla çalışma ücretinin 01.08.2022 tarihinden itibaren   Aylık Maktu 1.080.-TL Fazla Çalışma Ücreti ödenmesi;

Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO:107 - Belediyemizin 2022 Mali Yılı  Ek Bütçesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı görüşülmüş olup; Belediyemizin 2022 Mali Yılı Ek Bütçesi hakkındaki taslağın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi ile Belediye Meclisinin 03/08/2022 tarihinde yapılacak Ağustos dönemi II. Birleşimine getirilerek görüşülmesi;

Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO:108-600 Evler Mahallesi,2489 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve şehircilik Müdürlüğü yazısı görüşülmüş olup; 600 Evler Mahallesi,2489 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve şehircilik Müdürlüğü yazısının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi;

Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO:109-Bulgaristan’ın Şumnu İlinin Novi Pazar İlçesiyle Kardeş Şehir ilişkisi kurulması hakkındaki Özel Kalem Müdürlüğü yazısı görüşülmüş olup;Bandırma ile Novi Pazar Şehrinin Kardeş şehir olmasının özellikle başta kültürel ortak özelliklerimiz itibariyle eğitim,tarım,turizm,ekonomik işbirliği bakımından olumlu katkılar sunacağı kanaatiyle Bandırma ile Novi Pazar (Yeni Pazar) arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması;

Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO:110 -Mazeretlerinden  dolayı bugünkü Meclis Toplantısına katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Nüvit ERTEN,Basri Ersan KIRBAŞ ve Aydilek GÖNENÇ’in mazeretlerinin kabulü ile bugünkü Meclis Toplantısından izinli sayılmaları,

 Oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 


Eklenme Tarihi: 05 Ağustos 2022
< Bir Önceki Bir Sonraki >