Bandırma Belediyesi Nisan Ayı Meclis Gündemi 2018

Bandırma Belediyesi Nisan Ayı Meclis Gündemi 2018

 

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI :NİSAN                                                                KARAR TARİHİ : 05/04/2018

 

                        Belediye Meclisinin 05/04/2018 PERŞEMBE Günü Saat : 19.00 da yapacağı  toplantısına ait gündem.

 

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

36 -             1 -            Geçmiş Toplantıya ait tutanak                               

37-              2 -            Encümen Üyelikleri seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.

38 -             3 -            Plan ve Bütçe Komisyon Üyelikleri seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.

39 -             4 -            Tarife Komisyon Üyelikleri seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.

40 -             5 -             İnceleme- Araştırma Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki

Başkanlık yazısı.

41 -             6 -            İmar Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.

42 -             7 -            Kıymet Takdir Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.

43-               8-             Ömerköy 487 parselde İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar

ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

44-               9-             Hacıyusuf  Mahallesi,171 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

45-              10-           Çarık Mahallesi, Çinge Mahallesi, Bezirci Mahallesi sınırlarının tespiti

                                    hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

46-               11-          Mülkiyeti Belediyemize ait, Edincik Mahallesi, 140 Ada, 3 No.lu Parselde

kayıtlı taşınmazı satın alma talebi hakkındaki Emlak istimlak Müdürlüğü yazısı.

47-               12-          17 Eylül Mahallesi, 609 Ada, 3 No.lu parsel malikinin takas talebi hakkındaki

Emlak  İstimlak Müdürlüğü yazısı.

48-               13-          2018 yılı Kapalı Pazar Yeri Tahsis Ücretlerinde değişiklik yapılması talebi

hakkındaki Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısı.

49-               14-          Geçici İşçi çalıştırılması talebi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim

Müdürlüğü yazısı.

50-               15-          Belediye Başkanlığının 2017 yılına ait Çalışma Raporu hakkındaki Başkanlık

yazısı.

 


Eklenme Tarihi: 30 Mart 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >