Bandırma Belediyesi Ekim Ayı Meclis Gündemi

Bandırma Belediyesi Ekim Ayı Meclis Gündemi

 Belediye Meclisinin 05/10/2017 PERŞEMBE Günü Saat : 19.30 da yapacağı   toplantısına ait gündem.

KARAR   SIRA

NO           NO            KONUSU

128 -              1 -         Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

129-                2-         12 Adet Bölge Regülatörü ve 5 Adet Vana Odasının İmar Planına İşlenmesine

Yönelik İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

130-                3-         Ömerköy Mahallesi,120 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

131-                4-         Ömerköy Mahallesi,948-953 Parsellerde İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

132-                5-         2/b Yasası Kapsamında Hazine Yerleri Satın alınması talebi hakkındaki Emlak

ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.          

133-                6-         Mülkiyeti Belediyemize ait Dut Liman Mahallesi, Maltepe Mevkii 375 parselde

kayıtlı Tarla nitelikli taşınmazı kiralama talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak

Müdürlüğü yazısı.                                                                            

134-                7-         Mülkiyeti Belediyemize ait Bandırma Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanında

dükkan kiralama talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

135-                8-         Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi, 10340 Parsel No.lu taşınmazın

Bedelsiz Devir Talebi hakkındaki Emlak ve istimlak Müdürlüğü yazısı.

136-                9-         Mülkiyeti Belediyemize ait Emre Mahallesi, Bağlar Mevkii 509 No.lu Parselde

kayıtlı tarla vasıflı taşınmazı satın alma talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak

Müdürlüğü yazısı.

137-                10-       Norm Kadro Uygulamaları talebi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim

Müdürlüğü yazısı.

138-                 11-       Belediyemiz 2018 Mali Yılı Tarife Taslağı hakkındaki Mali Hizmetler

                                   Müdürlüğü yazısı.

139-                12-       Belediyemizin 2018 Mali Yılı Bütçesinin tespiti hakkındaki  Mali Hizmetler

                                    Müdürlüğü yazısı.


Eklenme Tarihi: 13 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >