Aralık Ayı Meclisi 2016

Aralık Ayı Meclisi 2016

Belediye Meclisinin 06/12/2016 SALI Günü Saat : 19.00 da yapacağı  toplantısına ait gündem.

KARAR   SIRA
NO            NO         KONUSU     
                                     :                                                            
161-           1 -            Geçmiş Toplantıya ait tutanak.
162-           2-            600 Evler Mahallesi, 1395 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi 
                hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
163-           3-            Sunullah Mahallesi, 1971 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi 
                                    hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
164-           4-            İlçemiz 1/1000 ölçekli Bandırma Revizyon İmar Planı Plan Notlarına ilave Plan 
                Notu eklenmesi teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
165-           5-            Yeşilçomlu Mahallesi,560 Parsel No.lu Merada Vasıf değişikliği Talebi 
                hakkındaki Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısı.
166-           6-            General Balcı Çamlığında Çevre Düzenlemesi ve Spor Alanları yapımı ile ilgili 
                İller Bankasından Kredi kullanılması talebi hakkındaki Özel Kalem Müdürlüğü 
                yazısı.
167-           7-            Edincik Mahallesi, 76-90-91 No.lu Parsellere Hobi Bahçesi yapım işinde 
                kullanılmak üzere İller Bankasından Kredi kullanılması talebi hakkındaki Özel 
                Kalem Müdürlüğü yazısı.
168-            8-            Norm Kadro(Memur) Uygulamaları hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim 
                Müdürlüğü yazısı.
169-            9-            Çarşamba Kapalı Pazar Yeri kurulması hakkındaki Komisyon toplantısı ile ilgili  
                Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.
170-            10-        Belediyemizin 2017 Mali Yılı Performans Programı hakkındaki Mali Hizmetler 
                Müdürlüğü yazısı


Eklenme Tarihi: 08 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >