Aralık Ayı Meclis Gündemi

Aralık Ayı Meclis Gündemi

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

 

GÜNDEM SAYISI : ARALIK                                                      

KARAR TARİHİ :02/12/2021

 

Belediye Meclisinin 02/12/2021 PERŞEMBE Günü Saat : 18.00 da yapacağı toplantısına ait gündem.

 

 

KARAR   SIRA

NO     :   NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                            

151-             1 - Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

152-             2- Hacıyusuf Mahallesi,183 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

153-             3-          Kayacık Mahallesi, 2591 Ada 275 Parsel  ve 2593 Ada  1 Parselde İmar Planı

değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

154-             4-           Bandırma İnsan Kaynakları İnş.Nak.Tem.Sağ.Tic.ve San.Ltd.Şti.nin Tahsis

Talebi hakkındaki Emlak ve istimlak Müdürlüğü yazısı.

155-             5- 600 Evler Mahallesi,2489 Ada,59 Parsele ait Komisyonca belirlenen değer

hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

156-             6-           Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Teminat Mektubu talep edilmesi

    hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

157-              7- İlçemize bağlı kırsal mahallelerde 51 adet bölgeye güvenlik kamerası kurulması

işinin yapılabilmesi için protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki

verilmesi talebi hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü yazısı.

 

 

 

 

 

       

                    Av.Tolga TOSUN

                         Belediye Başkanı

 

 


Eklenme Tarihi: 29 Kasım 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >