Aralık Ayı Meclis Gündemi

Aralık Ayı Meclis Gündemi

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI :ARALIK                                                        KARAR TARİHİ : 06/12/2018

 

                        Belediye Meclisinin 06/12/2018 PERŞEMBE Günü Saat : 19.00 da yapacağı   toplantısına ait gündem.

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

137 -                1 -       Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

138-                 2-        17 Eylül Mahallesi, 682 Ada da İmar  Planı değişikliği yapılması talebi

                                   hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

139-                3-        Aksakal Mahallesi,3004 Parsel malikinin İmar  Planı değişikliği yapılması

                                   talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

140-                4-        Plan Notlarına ilave yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

                                   yazısı.

141-                5-        Yeni Mahalle 18. Madde Uygulaması Tamamlanmış Kartalçeşme Bölgesinde

                                   İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

142-                6-        Yeni Mahalle 2048 Ada,2 Parsel ve 2049 Ada 1 Parsele ait Plan Onaylama

                                   Yetkisinin devredilmesi talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

143-                7-        2019 Mali Yılı Tarifesine Ücret Eklenmesi talebi hakkında İmar ve Şehircilik

                                   Müdürlüğü yazısı.

144-                8-        2019 Yılı Performans Programı hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

 

 

                                                          

                    

                                        ( İ M Z A )                                                              

             Dursun MİRZA

                                                                                                                                   Belediye Başkanı

 

A  S  L  I    G  İ  B  İ  D  İ  R 

 

 

 


Eklenme Tarihi: 30 Kasım 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >