Aralık Ayı 2017 Meclis Gündemi

Aralık Ayı 2017 Meclis Gündemi
No: No: Konusu
159 1 Geçmiş Toplantıya ait tutanak.
160 2 1/1000 Ölçekli Bandırma Revizyon İmar Plan Notlarına ilave yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.
161 3 Hacıyusuf Mahallesi, 162-182-184-185 ve 209 Ada da Afete Maruz Bölge kararı alınması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.
162 4 Yenimahalle, 1038-1042-1043 ve 1045 Adalarda İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
163 5 İhsaniye Mahallesi, 1260 Ada, 132 No.lu Parselde imar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
164 6 Ömerköy Mahallesi, 948-953 parsellerde İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
165 7 Hacıyusuf Mahallesi, 183 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
166 8 Ömerköy Mahallesi, 120 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu
167 9 Sunullah Mahallesi,1977 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
168 10 Kadro Değişikliği talebi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısı.
169 11 Mülkiyeti Belediyemize ait Çakıl Mahallesi, 859 Parselde kayıtlı kargir okul binasının 8 m2 lik kısmını kiralama talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.
170 12 Mülkiyeti Belediyemize ait Erikli Mahallesi,228 Parselde kayıtlı 2.300m2 tarlavasıflı taşınmazı satın alma talebi hakkındaki Emlak ve istimlak Müdürlüğüyazısı.
171 13 2018 Mali Yılı Evsel Katı Atık Tarifesi Komisyon Raporu hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.
172 14 Belediyemizin 2018 Mali Yılı Performans Programı hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

Eklenme Tarihi: 25 Aralık 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >