Ağustos Meclis Gündemi

Ağustos Meclis Gündemi

                  T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI :AĞUSTOS                                                        

KARAR TARİHİ : 07/08/2019

 

                        Belediye Meclisinin 07/08/2019 ÇARŞAMBA Günü Saat : 19.00’ da yapacağı  toplantısına ait gündem.

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

124-           1 -            Geçmiş Toplantıya ait tutanak                     

125-           2 -            Ömerköy Mahallesi 120 Ada da İmar Planı Değişikliği yapılması talebi

                                    hakkındaki  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yazısı.

126-           3-             Hacıyusuf Mahallesi 184 Ada da İmar Planı Değişikliği yapılması talebi 

                                    hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yazısı.   

127-           4-             Bandırma Revizyon İmar Planı Plan Notlarına İlave Yapılması talebi

                                    hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yazısı.

128-           5-             Akçapınar Mahallesi 41 No.lu Parselde İmar Planı Değişikliği Yapılması  

                                    talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.  

129-           6-             17 Eylül Mahallesi 690 Ada da İmar Planı Değişikliği yapılması talebi 

                                    hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

130-           7-             Hissedarı bulunduğumuz Aksa Bandırma Doğalgaz Dağıtım A.Ş.Genel

                                    Kurulunda Belediyemizi temsil etmeye Belediye Başkanı’na Yetki Verilmesi 

                                    talebi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü Yazısı.

131-           8-             Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Hibe Araç talebi hakkındaki Temizlik İşleri 

                                    Müdürlüğü Yazısı.

132-           9-             Norm Kadro (Memur) Uygulamaları hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim 

                                    Müdürlüğü Yazısı.

 

                                                                                                                                      (İ  M  Z  A)                                                                                                                                                         Av.Tolga TOSUN

                                                                                                                                   Belediye Başkanı

      

 

 

 A  S  L  I    G  İ  B  İ  D  İ  R

             

                                    

 

 

 

 

 


Eklenme Tarihi: 02 Ağustos 2019
< Bir Önceki Bir Sonraki >