Ağustos Ayı Meclis Gündemi

Ağustos Ayı Meclis Gündemi

 

 

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI :AĞUSTOS                        KARAR TARİHİ : 01/08/2022

 

                        Belediye Meclisinin 01/08/2022 PAZARTESİ Günü Saat : 18.00 de yapacağı  toplantısına ait gündem.

 

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

100 -           1 -            Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

101-            2-             Levent Mahallesi ve 100. Yıl Mahallesinde Pazar Alanı yapılması amaçlı Plan

                                    değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

102-            3-             İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İmar Plan değişikliği yapılması talebi

                                    hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

103-            4-             100. Yıl Mahallesi,817 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                    hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

104-            5-             Yan Ödemeler,Özel Hizmet ve Diğer Tazminatlar hakkındaki İnsan Kaynakları

                                    ve Eğitim Müdürlüğü yazısı.

105-            6-             2022 Yılı Fazla Mesai Ücretlerinin belirlenmesi talebi  hakkındaki Zabıta

                                    Müdürlüğü yazısı.

106-            7-             Belediyemizin 2022 Mali Yılı Ek Bütçesi hakkındaki Mali Hizmetler

                                    Müdürlüğü yazısı.

 

 

                          

 

 

 

 

 


Eklenme Tarihi: 26 Temmuz 2022
< Bir Önceki Bir Sonraki >