Ağustos Ayı Meclis Gündemi

Ağustos Ayı Meclis Gündemi

 

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI :AĞUSTOS                                                       KARAR TARİHİ : 05/08/2021

 

                        Belediye Meclisinin 05/08/2020 PERŞEMBE Günü Saat : 18.00 de yapacağı  toplantısına ait gündem.

 

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

107 -           1 -            Geçmiş Toplantıya ait tutanak                              

108 -           2 –           Hacıyusuf Mahallesi,162-182-184-185 ve 209 Adalarda Afete Maruz Bölge

                                    Kararı alınması talebi hakkındaki  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

109-            3-             Ayyıldız Mahallesi sakinlerinin Bandırma-Erdek Karayolunda Karayolları

Kavşak Projesi nedeniyle İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

110-            4-             Mülkiyeti Belediyemize ait Akçapınar Mahallesi,129 Ada,3 Parselde bulunan

Akaryakıt ve Servis İstasyonu vasıflı ve Paşakent Mahallesi,2287 Ada,21 Parselde bulunan arsa vasıflı taşınmazların satış talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

111-            5-            Ödenek Aktarılması talebi hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü yazısı.

 


Eklenme Tarihi: 30 Temmuz 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >