Yenimahalle 950 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N 

Belediye Encümeninin 27.12.2023 tarih ve 1414 sayılı Encümen kararı ile Yenimahalle, 950 ada 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 nolu parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.