Yenimahalle 948 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 06.09.2023 tarih ve 909 sayılı Encümen kararı ile Yenimahalle, 948 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.