Yenimahalle 947 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 21.02.2024 tarih ve 190 sayılı Encümen kararı ile Yenimahalle, 947 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.