Yenimahalle 946 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N

Belediye Encümeninin 05.04.2023 tarih ve 367 sayılı Encümen kararı ile Yenimahalle, 946 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.