Yenimahalle 1147 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 05.04.2023 tarih ve 365 sayılı Encümen kararı ile 100. Yıl Mahallesi 1147 ada 15-16-17-18-24-25-47-48-49-51-52-56-56-57-60-61 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.