Yenimahalle 1019 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N 

Belediye Encümeninin 04.10.2023 tarih ve 1067 sayılı Encümen kararı ile Yenimahalle, 1019 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.