Yenimahalle 1013 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 05.04.2023 tarih ve 366 sayılı Encümen kararı ile Yenimahalle 1013 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.