Yenimahalle 1003 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N 

Belediye Encümeninin 25.10.2023 tarih ve 1183 sayılı Encümen kararı ile Yenimahalle, 1003 ada 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-127 ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.