T.C. BANDIRMA   BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

Geri Dön

T.C. B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ M E C L İ S   G Ü N D E M İ   GÜNDEM SAYISI: NİSAN KARAR TARİHİ : 10/04/2019                           Belediye Meclisinin 10/04/2019 ÇARŞAMBA Günü Saat : 19.00 da yapacağı  toplantısına ait gündem.   KARAR   SIRA NO :    NO  :    KONUSU : 44 -             1 - Geçmiş Toplantıya ait tutanak                               45 -             2 - Meclis I. Nci ve II.nci Başkan Vekillerinin seçimi hakkındaki Yazı İşleri                             Müdürlüğü yazısı. 46 -             3 - Meclis Divan Katiplerinin seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı. 47 -             4 - Encümen Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı. 48 -              5 - Plan ve Bütçe Komisyon Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri  Müdürlüğü yazısı. 49 -              6 - Tarife Komisyon Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı. 50 -              7 - İnceleme- Araştırma Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı. 51 -              8 - İmar Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı. 52 -               9 - Kıymet Takdir Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı. 53 -          10 - Marmara  Belediyeler Birliğinde Belediyemizi temsil edecek Üye seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı. 54 -              11- Sağlıklı Kentler Belediyeler Birliğinde Belediyemizi temsil edecek  Üye tespiti hakkındaki Sağlık İşleri Yazısı 55-              12- Tüm-Bel Sen Sendikası ile görüşme ve mutabakat için yetki verilmesi talebi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısı. 56-              13- Kadro Değişikliği hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısı. 57 -              14 - Belediye Başkanlığının 2018 yılına ait çalışma Raporu hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.   (İMZA)                               Av.Tolga TOSUN                                                                                                                  Belediye Başkanı   ASLI   GİBİDİR